Camera hành trình VIETMAP DA250

4.490.000

  • Ghi hình cùng lúc trước & trong xe
  • Ghi hình tốt trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc không sáng
  • Tích hợp định vị trực tuyến
  • Ghi hình kèm tên tài xế; biển số xe
  • Quản lý xe trên nhiều loại thiết bị
  • Hệ thống dữ liệu lịch sử xe di chuyển
  • Dành cho tổ chức doanh nghiệp vận tải
  • Phù hợp theo nghị định 20/2020/NĐ-CP