Camera hành trình VIETMAP G79

4.190.000

  • Ghi hình cùng lúc trước & sau xe
  • Cảnh báo giới hạn tốc độ 
  • Cảnh báo bằng giọng nói
  • Tự động cảnh báo khi xe đi sai làn
  • Cảnh báo khoảng cách an toàn
  • Hỗ trợ dẫn đường chính xác
  • Tương thích với mọi dòng xe
  • Camera sau hỗ trợ lùi