Camera hành trình VIETMAP TS-2K

5.190.000

  • Ghi hình cùng lúc trước & sau xe
  • Cảm biến hình ảnh cao cấp rõ nét Ngày & Đêm
  • Cảnh báo tốc độ giới hạn
  • Cảnh báo tốc độ giới hạn
  • Pin hoạt động bền bỉ
  • Kết nối WIFI 5Ghz
  • Ghi hình Super HD