Camera hành trình VIETMAP VM300

4.790.000

  • Ghi hình trước & sau xe
  • Ghi hình tốt ở môi trường ánh sáng yếu hoặc không sáng
  • Hỗ trợ định vị xe trực tuyến 
  • Kết nối mọi lúc với 4G/Wifi
  • Xem lại video trực tiếp trên HĐH Android, iOS
  • Ghi hình kèm tên tài xế; biển số xe
  • Quản lý xe trên nhiều loại thiết bị